PIT w swoich założeniach oferuje różne ulgi podatkowe. Jedną z nich jest ulga sponsoringowa. Mogą z niej skorzystać osoby, które wspierają sport, kulturę bądź edukację. Możesz zyskać kilka stów lub kilkanaście tysięcy złotych. Zapoznaj się z informacjami na ten temat.
Podatek dochody w nowo powstałej regulacji, nazwanej Polskim Ładem przez PiS, oferuje szereg ulg podatkowych. Ulga sponsoringowa to jedna z najciekawszych opcji wprowadzonych w ramach zmian w Polsce. Ulga sponsoringowa ma przede wszystkim wspierać sport, kulturę i edukację, czyli te obszary, które świadczą o rozwoju człowieka i cywilizacji. O co chodzi w tej uldze podatkowej?
Siadasz do biurka i wypełniasz PIT, trzeba go w końcu wysłać do kwietnia. Po co masz zwlekać? Tymczasem dociera do Ciebie informacja, że możesz skorzystać z ulgi sponsoringowej. Natychmiast sięgasz po internet, googlujesz co to jest.

Ustawa PIT w ramach Ładu Polskiego ma nowe regulacje. Przykładem może być art. 26ha. Wiąże się ona z odliczaniem od podstawy obliczenia podatku, ustalonej w art. 26ust. 1 oraz art. 30c ust. 2., kwoty 50% kosztów uzyskania przychodów z działalności dotyczącej: sportu, kultury (zgodnie z ustawą 25 października 1991 r.) oraz szkolnictwa wyższego i nauki.
Regulacje wyraźnie zaznaczają, że kwota ta nie może przekroczyć kwoty dochodu osoby, która ubiega się o tę ulgę sponsoringową.
Osoby takie nie mogą też prowadzić działalności rolniczej. Całość została tak pomyślana, że kwotę odejmuje się od podstawy obliczenia podatku, a to oznacza, że nie pomniejsza ona całego podatku. Osoba korzystająca z ulgi sponsoringowej musi też pamiętać, że kwota ta nie może przekraczać kwoty przychodu ze swojej działalności.
Czytasz co się dzieje z regulacjami w PIT. Dostrzegasz, że przecież prowadzisz działalność pozarolniczą oraz jest ona powiązana ze sportem. Jednak jest w tych regulacjach mały haczyk. Oto czego dotyczy ulga sponsoringowa:

Niezwykle ważne jest abyś zrozumiał, że nie każda działalność w ramach sportu, kultury i edukacji będzie brana pod uwagę w uldze sponsoringowej PIT. Polski Ład stworzył wiele wytycznych w tej kwestii. Dla przykładu wspieranie sportu jest brane pod uwagę, gdy m.in.: osoba daje stypendium sportowe; robi imprezę sportową, która nie nosi znamion imprezy masowej oraz na klub sportowy zorganizowany zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku i tylko zgodnie z celami zawartymi w art. 28 ust. 2 tej ustawy.
Jak widać ulgi te nie jest łatwo dostać. Jeżeli spełniasz, któryś z tych punktów, to masz duże prawdopodobieństwo uzyskania odliczenia jakiejś kwoty. Jednak trzeba dobrze zapoznać się z wymienionymi ustawami, ponieważ tylko zgodność z nimi daje ci prawo do uzyskania ulgi.

Najlepszą radą jest zapoznanie się również ze sposobem odliczania takiej ulgi podatkowej. Oto i one:

Ulga sponsoringowa dotyczy zeznań składanych za rok podatkowy, w którym poniesiono wymienione wydatki. Zatem dotyczy ona PIT-36 lub PIT-36L. Wydatki te podlegają również art. 22 ust. 1 ustawy PIT mówiącego o koszcie podatkowym w działalności gospodarczej. Jest to więc odliczenie tego samego wydatku, z tą różnicą, że odbywa się ona dopiero w rocznej deklaracji. Koszty te zostają zwrócone tylko wtedy, gdy osoba taka nie dostała ich zwrotu w żaden inny sposób i na podstawie innych regulacji.
Słuchając o uldze sponsoringowej zauważasz, że bardzo mało osób ma szansę na odliczenie takiej kwoty. Polski Ład chce w ten sposób zachęcić firmy do wspierania sportu, kultury i edukacji. Szereg wytycznych może co prawda zniechęcić ale wydatki poniesione na taką działalność zgodną z wymienioną ustawą, mogą być znaczne. Pamiętajmy też, że wszelkiego rodzaju wspieranie działalność skutkuje większym rozgłosem o firmie, daje więc realną możliwość reklamy.
Źródło: poradnikprzedsiebiorcy, ksiegowosc. Infor, podatki. gov