Podatek progresywny to rodzaj opodatkowania, który opodatkowuje osoby fizyczne lub firmy według różnych stawek w miarę wzrostu ich dochodów. Kontrastuje to ze zwykłym, zryczałtowanym podatkiem, który jednakowo opodatkowuje wszystkich według tej samej stawki, bez względu na majątek czy dochód. Opodatkowanie progresywne jest powszechnie uważane za bardziej sprawiedliwe niż opodatkowanie tradycyjne, ponieważ traktuje ludzi sprawiedliwie w oparciu o ich zdolność do płacenia.

Progresywny system podatkowy może również wspierać wzrost gospodarczy poprzez zachęcanie do inwestycji i innowacji. Progresywne systemy podatkowe są sposobem dla bogatych na płacenie sprawiedliwego udziału w podatkach. Zamożnym może być trudno dostosować się do systemu podatkowego, ale warto, aby bogaci płacili sprawiedliwą część.

Jak obliczyć skalę podatkową?

Progresywny system podatkowy to system podatkowy, w którym dochód lub majątek osoby podlegają opodatkowaniu według wyższej stawki w miarę wzrostu dochodu lub majątku. Stany Zjednoczone mają progresywny system podatkowy, w którym podatki rosną wraz ze wzrostem dochodów lub bogactwa danej osoby. Czytając artykuł na Gospodarka Info wiemy, że w progresywnym systemie podatkowym osoba z większym dochodem lub majątkiem płaci większy procent swojego dochodu lub majątku w postaci podatków.

Co to jest podatek progresywny?

Aby zapłacić podatek progresywny, dochód lub majątek osoby muszą podlegać opodatkowaniu. Niektóre rodzaje dochodów lub majątku nie podlegają opodatkowaniu, takie jak świadczenia z ubezpieczeń społecznych i spadki. W Stanach Zjednoczonych obowiązuje szereg podatków uznawanych za progresywne, w tym podatek dochodowy, podatek na ubezpieczenie społeczne i podatek Medicare.

Istnieje szereg zalet i wad płacenia podatku progresywnego. Główną zaletą płacenia podatku progresywnego jest to, że pozwala on bogatym płacić sprawiedliwy udział w podatkach. Główną wadą płacenia podatku progresywnego jest to, że bogatym może być trudno dostosować się do systemu podatkowego.